ART GALLERY OF TAKASHIMAYA 110th Anniversary : Memorial Exhibition

Takashimaya 110th Anniversary Memorial Exhibition

110th Anniversary : Memorial Exhibition

“風詠抄—TAN
 

ART GALLERY OF
March 7 – 20, 2018.
Takashimaya, Nihonbashi, .

Takeshi IGAWA		Yuki ONODERA		Shihoko FUKUMOTO  
Yuichi INOUE		Shigeki HAYASHI		Kimiyo MISHIMA
Yasuko IBA			Sueharu FUKAMI		Shin MIYAZAKI

Comments are closed.

Paris